Da arbejdsgruppen fortsat arbejder med den udviklingsplanen, som blev præsenteret på møderne i 2018 og 2019,

vil vi på her på hjemmesiden løbende holde interesserede besøgende orienteret udviklingen.

 

Referat fra Årsmødet 5. februar 2019

Referat fra arbejdsgruppens møde d. 27. februar

Referat fra Kommunemøde d. 12. marts 2019

Referat fra arbejdsgruppens møde d. 24. september 2019

Hvor befinder Skamstrup sig nu?
 
 
D. 19 juni blev der afholdt et kommunalbestyrelsesmøde i Holbæk.
Til dette møde havde FSO´s bestyrelse indsendt et ønske om en
lokalplan, som foreningen ønskede behandlet på mødet.
Ved at trykke på linket her under, kan du læse, hvilket ønske FSO har til kommunen.