Skamstrup Forsamlingshus Heimdal

 
 

Skamstrup Forsamlingshus "Heimdal", som i dag drives af: "Foreningen Skamstrup og Omegn"
blev bygget i slutningen af 1880érne og blev frem til 2004 drevet som et aktieselskab.
Efter de mange års brug var huset i 2004 nedslidt, så den daværende bestyrelse ikke andre muligheder end at indkalde til et borgermøde for at drøfte husets muligheder for overlevelse eller ophør.
Ved dette borgermøde var forsamlingen enige om at huset skulle overleve. Dette ville selvsagt betyde at der skulle ydes en betragtelig indsats i forbindelse med en gennemgribende renovering.
På en ordinære generalforsamling i april 2004, besluttede en nyvalgt bestyrelse derfor at man, gennem en tre måneders periode, ville undersøge forskellige muligheder for "redning" af forsamlingshuset.
På en ekstraordinære generalforsamling i september samme år, blev aktieselskabet afviklet, og
"Foreningen Forsamlingshuset Heimdal" blev stiftet og en plan for renovering af huset præsenteret og drøftet.
I flg. denne plan var der et finansieringsbehov på ca. 390.000 kr. som skulle tilvejebringes på forskellig vis,
samt tilsagn fra foreningens medlemmer om 4 - 5000 timers frivillig arbejdskraft.
Da betingelserne og behovet var på plads, kunne renoveringen påbegyndes.


Huset skulle have nyt tag
 
Den store sal skulle males og loftet lydisoleres

I 2008 og 2009 blev der med med hjælp fra lokale entreprenør, murer og vvs-firmaer samt mange timers frivillige arbejde tilføjet en vinkelbygning på 80 kvm. indeholdende en ny sal, med tilhørende et mindre køkken og et handicap toilet og i
forbindelse med den store sal, blev der i en anden ende af huset, tilføjet et rum til opbevaring af møbler


Opførelse af ny vinkelbygning.

I årene efter er der foretaget gennemgribende renovationer og den løbende vedligeholdelse varetages af frivillig arbejdskraft.  De gamle borde og stole, som havde adskillige år på bagen, er skiftet ud med helt nye.

Så..... I dag fremstår hele huset som et "hyggeligt" moderne og velfunktionelt forsamlingshus.

Inden for de sidste par år, er de gamle borde og stole, som havde adskillige år på bagen, skiftet ud med helt nye.

I huset er der 3 sale, som er godkendt til at rumme hhv. 130, 40 og 15 personer. Leje af salene kan ske efter behov.
(Se under menupunkter "Udlejning" priser for udlejning).

Desuden er der et stort køkken, hvor der kan fremstilles/tilberedes større anretninger og i forbindelse med den "nye" sal er der, som før nævnt, et lille køkken. Der er både herre- og dametoiletter samt et handicap toilet


Store sal

"Nye" sal


Lille sal


Store køkken

 

f