Foreningen Skamstrup og Omegn

Foreningens formål har altid været, og er stadig, at styrke sammenholdet i Skamstrup og omegn gennem kulturelle og sociale aktiviteter. At skabe et aktivt foreningsliv. At arbejde for at bevare, videreudvikle og formidle landsbysamfundet.
Omdrejningspunktet for dette, er et velfungerende Forsamlingshus ”Heimdal”, som også drives af foreningen.

 I 2004 var forsamlingshuset i så ringe stand at en gruppe borgere i Skamstrup indkaldte til et borgermøde for at afgøre husets fremtid. Man var enige om at det ikke fortsat kunne bevares i dets daværende stand. Så enten skulle det rives ned, eller renoveres for at kunne tilbyde brugerne nogle ordentlige faciliteter.
Det sidste ville selvfølgelig være forbundet med nogle udgifter, som skulle betales på en eller anden måde.
På mødet var der bred enighed om at forsamlingshuset skulle bevares, og en arbejdsgruppe blev nedsat til at lægge en plan for renovering og finansiering.
I årene frem til 2006, blev forsamlingshuset renoveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft og finansieret af både banklån og private midler fra borgere i Skamstrup.

 
Foreningen Skamstrup og Omegn” har båret dette navn siden 2006. Men historien bag foreningen går oprindeligt meget længere tilbage.
Fra 1990 og frem til 2006 har der eksisteret en form for forening. Bl.a. ”Skamstrup Landsbyforening”, ”Foreningen Heimdal” og ”Foreningen Forsamlingshuset Heimdal”. Allerede dengang var nogle af foreningens mærkesager
:
 

Byens udseende, bedre muligheder for sociale og kulturelle arrangementer, og den” farlige” cykelvej til Mørkøv for skolebørn, og manglende indkøbsmuligheder for ældre, som ikke har eget transportmuligheder.

 Foreningen driver i dag følgende:
  1. Forsamlingshuset

  2. Landsbyskolen

  3. Loppestalden

  4. Udviklingsplaner og projekter

Allerede ved borgermødet i 2004 blev det besluttet at tilstræbe at forsamlingshuset skulle anvendes til følgende tre hovedaktivitetstyper:

 
  Kommerciel udlejning af forsamlingshuset til private som giver overskud, der kunne bidrage til vedligehold og reparationer af huset og dets inventar og derved til lavest mulige omkostninger for foreningen.
  1. Arrangementer for foreningen og medlemmer samt sociale og kulturelle aktiviteter, direkte under foreningsansvar (Har siden 2006 været grundlaget for et righoldigt og varieret program, der har givet et stort erfaringsgrundlag)

  2. Arrangementer der kan gennemføres på initiativ af enhver beboer i området, forudsat de opfylder foreningens målsætning. Der betales kun for relaterede udgifter, og dermed uden krav om overskud.
    For sidstnævnte, har der, gennem tiderne, været mange gode initiativer. Bl.a. Linedans, gymnastik, banko, studiekreds, foredrag, fredags café, kunstudstillinger, fællesspisning, børneteater, maleri m.v - men mindre end forventet i 2004).

    Punkterne 2 og 3 har været rimelige succes og kan udbygges yderligt, forudsat en god service og gode faciliteter. 

Foreningen arrangerer ca. 10-15 sociale/kulturelle aktiviteter hvert år samt specielle børnearrangementer Der skal være noget for enhver smag.
Arrangementerne gennemføres ved ”høvding/indianer princippet”, hvilket betyder at, for hvert arrangement, påtager et medlem sig opgaven som ansvarlig høvding og samler det antal frivillige ”indianere” der skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har udarbejdet et sæt procedurer der kan følges, men ellers er det gruppen der har det fulde ansvar for planlægning, gennemførelse og afrapportering. Et vel planlagt og gennemført arrangement giver normalt et pænt overskud til drift og vedligehold af foreningen. Det skønnes at 80-100 medlemmer deltager som høvdinge og indianere hvert år.

 
Under Foreningen Skamstrup og Omegn hører også en ”Landsbyskole” som er et lokalt museum. Dette er beskrevet under sit eget punkt i menuen her på hjemmesiden.

Ligeledes har foreningen et ”Loppemarked”, som har til huse i en lejet staldbygning.
Det betjenes af 5-6 frivillige Skamstrup-borgere, og holder åbent 2 timer hver onsdag, samt 2 lørdage om året (forår og efterår). Effekter afhentes efter behov ligeledes af grupper bestående af frivillige. Overskud fra salget går udelukkende til drift og forbedringer af forsamlingshuset.

 
 Foreningens bestyrelse har også nedsat en ”Teknikergruppe eller udviklingsgruppe, som ligeledes består af frivillige som tager sig af byggestyring i flg. Byggereglement, entreprenørarbejde og diverse håndværk. Teknikergruppen har stået for planlægning og gennemførelse af totalrenovering af forsamlingshus, to nye tilbygninger, renovering af stald til loppemarked, istandsættelse af lokale til landsbymuseum og implementering af projekter. Gennemførelsen er sket med frivillig arbejdskraft under ledelse af teknikergruppen.

Reparationer og vedligehold af fysiske anlæg og inventar planlægges og udføres af ”Heimdalerne”, som er frivillige, der udfører opgaver den første mandag i hver måned.

 Fortsættes.......