Projecter
Som det ad flere omgange er beskrevet i foreningens nyhedsbrev, har der i flere år været ønsker fra
beboerne i Skamstrup om tiltag, der kan gøre det mere sikkert at færdes i byen. Eksempelvis ved at etablere
"cikaner", der får trafikken til at sænke farten gennem byen.
Ligeledes har mange ønsket en cykelsti, så det er mere sikkert at cykle til og fra Mørkøv.
    
;Foruden disse trafikale sikkerhedsforanstaltninger, har beboerne i Skamstrup flere andre ønsker; bl.a. 
at forskønne byens
gadekær og legeplads.